ALV 2016-2017: 13 december 2017 kantine afc DWS aanvang 19:30 uur

Oproep aan alle (ere)leden van ASV GIRAM:

hamer en hand

U wordt allen uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering over het seizoen 2016-2017.

DATUM: 13 december 2017
AAVANG: 19:30 uur

Voor deze ledenvergadering mogen wij gebruikmaken van het ‘oude honk’, de kantine van afc DWS, Seineweg 3, 1043 AA Amsterdam

Bijgevoegd de vergaderstukken: