LAATSTE OPROEP:Vanavond, 14 oktober 20:30 Algemene ledenvergadering

Beste clubgenoten,

De ALV is een serieuze zaak! Komt allen om mee te praten over het wel en wee van de club.
Download hier de vergaderstukken:

jaarstukkenVoor de agenda, de notulen van de ALV van 2014, verslag van de voorzitter en verslag van de wedstrijdsecretaris klik hier.

 

financieeljaarstukVoor het financieel jaarverslag 2014-2015 en de begroting 2015-2016 klik hier.

Vanavond met SPECIALE attractie! Facebook-20151014-050453