Verslag ALV 14 oktober 2015

voetbalvergaderingOp 14 oktober werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering van ASV GIRAM gehouden. De goed bezochte vergadering (+13% ten opzichte van de vorige) werd voor het laatst gehouden onder leiding van het “bestuur Stikvoort”.

Er werden op de vergadering enkele belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot de voortgang van ASV GIRAM:

  • hamerZo werd er een nieuw bestuur gekozen. Door het overdragen van de voorzittershamer werd het nieuwe bestuur geïnstalleerd. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit oudgediende Rob Hovemann, die naast het wedstrijdsecretariaat ook de ledenadministratie zal voeren en de nieuwelingen Karim Elkadi (penningmeester) en Eric van Brummen (voorzitter).
  • De contributie werd verhoogd naar €120,- (met terugwerkende ingaande per seizoen 2015-2016). Door deze contributieverhoging blijft het voorbestaan van ASV GIRAM voorlopig gegarandeerd en kan de voorgestelde (en aangenomen) begroting zonder verlies gehaald worden.
Verder werd er een aantal (wedstrijd)technische zaken besproken, de feestcommissie gaf een verslag van GIRAM 65, de kascommissie werd benoemd en het nieuwe bestuur kreeg vast wat huiswerk mee over diverse uiteenlopende zaken.
De notulen (met wederom dank aan Tine-Marie Salis) zijn na te lezen door hier te klikken.
Mochten er vragen zijn over hetgeen besproken op de vergadering, of welke andere vragen dan ook, dan staat het eenieder vrij om contact op te nemen met een van de bestuursleden