Ereleden

In de geschiedenis van ASV GIRAM zijn er verschillende mensen die ich op bijzondere wijze en belangeloos hebben ingezet voor de vereniging.

Wij hebben hen hier in een eregalerij geplaatst van ERELEDEN . Heeft u aanvullingen? Ze zijn van harte welkom.

ERELEDEN

Ben Jeursen (1920-2012)

BenJ_speechBen was Giram. Hij is betrokken geweest bij de oprichting van de vereniging, speelde jarenlang als keeper en heeft tot op hoge leeftijd de club als bestuurslid gediend, in eerste instantie als penningmeester, later als voorzitter. Hij zorgde ervoor dat de toto en lotto grote inkomstenbronnen van de club werden. Het is dan ook niet voor niets dat ASV GIRAM Ben Jeursen eert in de naam van zijn jaarlijkse toernooi. Het Ben Jeursen-toernooi wordt ieder jaar gehouden aan het einde van mei.

Rinus Grewer

Ger Merkelijn (1935- 2012)

Ger_MGerrit is 11 jaar voorzitter van ASV GIRAM geweest. In 1961 werd hij voetballend lid van de vereniging. Vele jaren was hij basisspeler en aanvoerder van ASV GIRAM 1 en later in de lagere elftallen, o.a. het tweede en op het laatst het vierde. Op 54-jarige leeftijd stopte hij als actief speler. Als voorzitter was hij betrokken bij de viering van het 25-jarig en 30-jarig jubileum: ” Vooral het 25- jarig jubileum was een fantastische happening met de Parool baluitreiking (hoewel er die dag niet is gevoetbald), de receptie in de Goldstar-kantine en later de feestavond bij de wielerclub met onder anderen Rob de Nijs”. Met Rinus Grewer was Ger betrokken bij de oprichting van de zaalvoetbalafdeling, eerst als speler van Zaal 2, later als coach van het 1e zaalvoetbalteam en later van het 3e team.

Jan Donkerlo  (1931- 2017)

ridder donkerloJan was ASV GIRAM. Hij heeft in zijn actieve tijd (die heel lang geduurd heeft) alle functies die er binnen ASV GIRAM waren vervuld, vooral als drijvende kracht op de achtergrond.  Jan was reporter, vormgever en hoofdredacteur van het clubblad Binnen De Lijnen. Scheidsrechter of vlagger nodig….bel Jan. Terecht mocht Jan ook het Bondsridderschap van de KNVB ontvangen bij het 50 jarige ASV GIRAM jubileum.

Rob Jeursen

Rob_JNatuurlijk kwam Bens zoon voetballen onder de ASV GIRAM-vlag en hij deed dat als bekwaam middenvelder. Maar daarnaast trad hij toe tot het bestuur, in eerste instantie als back-up van Rinus Grewer, later als zelfstandig secretaris. Vijftien jaar lang was Rob een van de bepalende Giram-gezichten.

Jan Heutink

Jan_HJan kwam in 1977 bij ASV GIRAM als keeper en trad in de jaren tachtig toe tot het bestuur, waar hij Ben opvolgde als penningmeester. Ongeveer vijftien jaar heeft hij die functie uitgeoefend. Nadat Ben zijn voorzitterschap opgaf, leidde Jan de club als interim-voorzitter, waarna hij op zijn beurt opgevolgd werd door Adri. Daarnaast was hij tweemaal coach van een damesteam dat in beide gevallen vrij snel stopte. Hij organiseerde de schrijversprijs voor het clubblad en is  actief geweest als webmaster van de ASV GIRAM site.

Arie Maljers

adriMArie was een begenadigd voetballer. Omdat Arie in het bezit was van het trainersdiploma was hij bevoegd om ASV GIRAM te trainen. Als trainer heeft Arie zich vele jaren ingezet voor ASV GIRAM . Het verzorgde technische voetbal, wat het spel van ASV GIRAM zo kenmerkt, is nog altijd de handtekening van Arie!.

Adri Appelman

Adri-ANiet alleen was Adri een door zijn genadeloze tackels gevreesde linksback, ook leidde hij de club een aantal jaren: “Ik mocht de legendarische Ben Jeursen opvolgen. Ik heb niet gepoogd hem te evenaren maar wel getracht mijn eigen inbreng te hebben. In ieder geval was het ballen uit de sloot halen niet langer een exclusieve klus voor de voorzitter maar werden ook de vergaderingen, nu rookvrij, gestructureerd. Blijkbaar tot tevredenheid want ik mocht na afloop van deze periode het ere-lidmaatschap van ASV GIRAM ontvangen”.

Martin van Tilburg

voorzitter4Zonder wie dan ook te kort te willen doen mogen we Martin van Tilburg toch (na Ben Jeursen) wel Mister Giram de 2e noemen. Naast een verdienstelijk speler voor ASV GIRAM is Martin aanvoerder, elftalleider, regelaar, rommelaar, organisator, bestuurslid en jarenlang voorzitter geweest. Onder zijn leiding heeft ASV GIRAM het 50-jarig bestaan groots gevierd!

Ed Naaktgeboren

ed naaktEd Naaktgeboren, de bedaarde tacticus op het middenveld, onopvallend het spel verdelend is jarenlang het financieel brein van de club geweest. Als penningmeester wist hij ieder jaar weer zwarte cijfers uit de hoge hoed te toveren, terwijl de contributie historisch laag bleef: onder het financieel bewind van Ed groeide ASV GIRAM zelfs uit tot de club met de laagste contributie van Nederland!

Tine-Marie Salis

tineAls eerste vrouw is Tine-Marie toegevoegd aan het selecte gezelschap van ASV GIRAM ereleden. Begonnen als trouw supporter heeft Tine-Marie de mannen van ASV GIRAM op elke denkbare wijze ondersteund. Zij verwierf haar ‘onsterfelijke’ status voor ASV GIRAM als toernooileider van het Ben Jeursen toernooi, als actief lid van de diverse feestcommissies en vooral door haar jarenlange toewijding als secretaris in het ASV GIRAM bestuur.

Cor Stikvoort

cor stikvoort“Als de nood het hoogst is , is de redding nabij”. Zo is het ontstaan van de ‘periode Stikvoort’ te typeren.  Cor, begonnen als keeper in de zaal en later beland bij de veteranen, nam de voorzittershamer ter hand toen ASV GIRAM in een bestuurlijk vacuüm dreigde te raken. Hij heeft als voorzitter samen met zijn bestuur ASV GIRAM vaardig naar het 60-jarig en 65-jarig jubileum geleid.

Amsterdamse voetbalvereniging