Leden info

Lid worden van ASV GIRAM
Sporters die lid willen worden van ASV GIRAM vullen het inschrijfformulier in en sturen dit (per email) aan de ledenadministratie: ledenadministratie@giram.nl

Beëindiging lidmaatschap ASV GIRAM
Leden die aan het einde van het seizoen het lidmaatschap van de ASV GIRAM willen beëindigen, dienen dit conform het Huishoudelijk Reglement te doen vòòr 1 mei a.s. Als de afmelding na deze datum binnenkomt dan kunnen zij niet overschrijven naar een andere vereniging en dienen zij de financiële verplichtingen voor het volgende seizoen te voldoen. Verzoek tot afmelding kan uitsluitend schriftelijk (per email) gericht worden aan de ledenadministratie: ledenadministratie@giram.nl

Overschrijven van een andere vereniging
Nieuwe leden die willen overschrijven van een andere vereniging naar ASV GIRAM dienen dat vòòr 31 mei te doen. Dat is de sluitingsdatum voor overschrijven bij de KNVB. Nieuwe leden kunnen bij de Ledenadministratie een overschrijvingsformulier krijgen. Bij hun oude vereniging dient dit ondertekend te worden. Om te kunnen overschrijven dienen zij bij hun oude vereniging aan hun financiële verplichtingen voldaan te hebben.

Overschrijven naar een andere vereniging
leden die willen overschrijven van ASV GIRAM naar een nieuwe vereniging (als zij tenminste vòòr 1 mei bij de ledenadministratie opgezegd hebben), Leden dienen bij de nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier te halen en dat door de Ledenadministratie van ASV GIRAM te laten tekenen. Zij dienen bij overschrijving aan hun financiële verplichtingen voldaan te hebben.

Vragen

Amsterdamse voetbalvereniging